BrandInfo

Jak działa chmura obliczeniowa

Idea chmury obliczeniowej zakłada oddzielenie warstwy sprzętowej, warstwy logicznej oprogramowania od warstwy interfejsu obsługi. W warstwie sprzętowej na chmurę obliczeniową składa się wiele serwerów wykorzystujących możliwości środowisk wirtualizacyjnych. Dzięki oddzieleniu logiki przetwarzania od warstwy sprzętowej możliwe staje się zgromadzenie zasobów sprzętowych (mocy obliczeniowej, przepustowości interfejsów, czy pamięci dyskowej lub operacyjnej) w jednej puli. Wszystkie serwery tworzą jedno, spójne i wyposażone w odpowiednio rozbudowane zasoby środowisko uruchomieniowe. Z perspektywy użytkownika nie ma znaczenia na jakich rozwiązaniach faktycznie bazuje środowisko chmurowe – zarówno warstwa sprzętowa, jak i środowisko aplikacyjne pozostają niewidoczne dla użytkowników końcowych.

Centralne przetwarzanie

Urządzenia, za pośrednictwem których użytkownicy korzystają z dostarczanego w tym modelu oprogramowania muszą obsłużyć jedynie warstwę interfejsu. Cała logika jest realizowana w chmurze, co powoduje, że aplikacje utrzymywane w chmurze są dostępne na większej liczbie urządzeń. Przykładem niech będą serwisy takie jak Gmail, czy Facebook – stosowne aplikacje klienckie są dostępne niemal dla wszystkich rodzajów urządzeń i systemów operacyjnych. Chmura obliczeniowa niesie za sobą także szansę na uniezależnienie możliwości korzystania z narzędzi informatycznych od fizycznej lokalizacji użytkownika. To z kolei pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo danych – awaria urządzenia końcowego nie powoduje utraty danych. Przechowywane w chmurze – a więc w rozproszonym środowisku zwirutalizowanym – informacje podlegają kompleksowym procedurom ochrony. Co więcej, centra danych wykorzystywane przez dostawców publicznych usług typu cloud computing spełniają najwyższe – nieosiągalne dla wielu firm – normy bezpieczeństwa. Transmisja danych między chmurą, a urządzeniem końcowym może być natomiast szyfrowana.

Skalowalność zasobów

Pulę dostępnych zasobów sprzętowych można łatwo skalować w miarę potrzeb. Zwirtualizowane i dostępne w chmurze obliczeniowej zasoby mogą być łatwo współdzielone i dynamicznie udostępniane tym usługom lub aplikacjom, które w danym momencie muszą działać z największą sprawnością. Idealnie sprawdza się to w przypadku systemów finansowych, które wzmocnione dodatkowymi zasobami szybciej radzą sobie z przetwarzaniem informacji księgowych na koniec miesiąca. Zasada ta obowiązuje także w przeciwnym kierunku - mniej obciążone aplikacje nie blokują zasobów, które w danym momencie mogłyby być wykorzystane w lepszy sposób. Kluczowym elementem działania chmury obliczeniowej jest automatyzacja alokacji zasobów. Wdrożenie takiego modelu niesie za sobą także możliwość rozliczania kosztów utrzymania systemów cloud w oparciu o faktycznie wykorzystane zasoby.

Prywatna i publiczna

W tym miejscu warto rozróżnić także chmurę prywatną od chmury publicznej. Jak działa chmura obliczeniowa prywatna? Opiera się ona na lokalnej infrastrukturze sprzętowej, podczas gdy chmura publiczna wykorzystuje infrastrukturę zewnętrznego operatora. Wraz z rozwojem technologii cloud pojawiła się możliwość łączenia chmury prywatnej z chmurą publiczną. Środowisko – zwane hybrydowym – pozwala przykładowo utrzymywać najbardziej istotne systemy biznesowe oraz bazy danych w ramach własnej, prywatnej chmury obliczeniowej, oddając jednocześnie obsługę mniej znaczących lub standardowych procesów do chmury publicznej.

przeczytaj cały artykuł "Jak działa chmura obliczeniowa?"

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...