BrandInfo

kompetencje z zakresu Big Data

Wykorzystanie wiedzy zaszytej w firmowych systemach informatycznych lub docierającej do firmy z otoczenia pozwala podejmować lepsze decyzje biznesowe i działać w bardziej efektywny sposób. Potencjał takiego podejścia wydaje się dziś wręcz nieograniczony i dotyczy praktycznie wszystkich procesów: od sprzedaży, przez obsługę klienta, po dystrybucję i produkcję. Lepsze wykorzystania dostępnych informacji warunkuje choćby możliwość budowania przewagi nad konkurencją.

Big Data – Big Problem?

Analiza trendów, wnioskowanie na podstawie danych historycznych, poszukiwanie wzorców i zależności, wreszcie – integracja różnych danych oraz prognozowanie przyszłych zdarzeń biznesowych to jednak zadania wymagające posiadania pewnych umiejętności i zaangażowania stosownych narzędzi. Dodatkowo, źródeł danych przybywa, więc pojawia się potrzeba wielopoziomowego zarządzania danymi, a także ich jakością oraz spójnością. W praktyce kompetencje Big Data to głównie umiejętności tworzenia modeli analitycznych, znajomość zasad zaawansowanej obróbki danych oraz przetwarzania zbiorów nieuporządkowanych.

Potrzebne umiejętności

Nie powinno dziwić, że wraz ze wzrostem poziomu wiedzy na temat możliwości wykorzystania dostępnych informacji na rynku pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów dysponujących umiejętnościami niezbędnymi do wykorzystania tej wiedzy z korzyścią dla prowadzonej działalności. I nie chodzi tu wyłącznie o umiejętności analityczne. Kompetencje z zakresu Big Data obejmują również obszary biznesowe.

W pozyskiwaniu potrzebnych kompetencji pomocne okazują się oczywiście szkolenia i kursy. Na rynku dostępnych jest dziś wiele szkoleń z zakresu zarządzania informacjami, czy szeroko pojętych analizach biznesowych. Przybywa też publikacji poświęconych nowoczesnym technologiom wspierającym przetwarzanie Big Data. W miarę dojrzewania tego obszaru rynku pojawiają się też zestawy dobrych praktyk oraz praktyczne przykłady oparte na udanych projektach przetwarzania dużych zbiorów danych. Przydatne może okazać się też zaangażowanie zewnętrznego specjalisty, który pomoże uporządkować środowisko informacyjne i pełniąc rolę mentora będzie wspierał budowanie bazy potrzebnych kompetencji. Praktyczne umiejętności pracownicy mogą też nabywać samodzielnie.

Łatwe w obsłudze, elastyczne

Nowoczesne narzędzia analityczne sprzyjają samodzielnemu eksplorowaniu firmowych zasobów informacyjnych i poszukiwaniu potencjalnych usprawnień. Za sprawą nowoczesnych technologii składowania i obróbki danych nowe systemy Business Intelligence pozwalają wykonywać nawet dość zaawansowane analizy w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Fakt, że na wyniki analiz nie trzeba czekać kilku godzin stanowi ogromne ułatwienie – i zachętę do podejmowania kolejnych wysiłków.

Na koniec warto wspomnieć, że dostawcy rozwiązań wspierających podejmowanie decyzji na podstawie zbiorów Big Data już dziś podejmują działania mające na celu maksymalne uproszczenie sposobu obsługi takich narzędzi. W takich systemach często zaszyte są gotowe rozwiązania odpowiadające na typowe potrzeby w zakresie integracji, przetwarzania i analizy danych, zaś ich obsługa jest coraz bardziej intuicyjna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

przeczytaj cały artykuł "Jak szybko wyposażyć pracowników w kompetencje z zakresu Big Data "

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...