BrandInfo

jak założyć, spółka, działalność gospodarcza, podatek dochodowy, doradca podatkowy, kancelaria prawna, firma, VAT, brutto, netto,


Między Polską a Cyprem obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, wobec czego – po spełnieniu określonych warunków – firma płacąca podatki na Cyprze może uniknąć obowiązku podatkowego w Polsce. A jak wygląda procedura zakładania działalności gospodarczej na Cyprze? Dla obywateli Unii Europejskiej i państw EOG praktycznie nie ma żadnych ograniczeń w zakładaniu przedsiębiorstw, traktowani są na równi z obywatelami Cypru. Istnieje wiele kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w pośredniczeniu we wszelkich formalnościach związanych z założeniem własnej firmy.
Oto droga do założenia spółki:

1. Pisemne wystąpienie do Department of Registrar of Companies (komórki Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki) z propozycją nazwy firmy, a następnie uzyskanie akceptacji proponowanej nazwy. Odpowiednie formularze dla realizacji tego kroku dostępne są na stronach internetowych Departamentu.

2. Po uzyskaniu zgody na nazwę firmy należy podjąć właściwą procedurę rejestracyjną. W tym celu do w/w departamentu należy złożyć wniosek rejestracyjny, wraz z wymaganymi załącznikami (umowa i statut spółki, adres, dane personalne zarządu, etc.). Nie ma przepisów określających wielkość minimalnego kapitału początkowego.

3. Po zarejestrowaniu firmy należy z odpowiedniego departamentu Ministerstwa Finansów uzyskać numer VAT oraz numer ubezpieczenia społecznego. Obie procedury są bardzo proste i trwają kilka dni.

4. Zakup udziałów/firm cypryjskich przez obywateli UE nie podlega żadnym ograniczeniom, nie ma też minimalnych wymagań odnośnie wielkości zainwestowanego kapitału.

Przepisy dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek i obrotu papierami wartościowymi są również atrakcyjne. Dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim udziałowcom nie będącym cypryjskimi rezydentami nie podlegają opodatkowaniu. Odsetki (z lokat i rachunków bankowych na Cyprze) nie są opodatkowane, o ile zostają wypłacone osobie fizycznej nie będącej cypryjskim rezydentem. Dywidendy wypłacane przez zagraniczną firmę na rzecz firmy cypryjskiej mającej statut CTR są zasadniczo zwolnione na Cyprze od podatku, pod warunkiem jednak, że firma cypryjska posiada co najmniej 1% udziałów (kapitału) spółki zagranicznej. Zysk cypryjskich spółek pochodzący z obrotu papierami wartościowymi jest zwolniony od podatku. Z podatku zwolnione są też wpływy z tytułu opłat licencyjnych (royalities) świadczonych przez zagranicznych licencjobiorców.
Niższe są również podatki osobiste PIT. W tym wypadku za cypryjskich rezydentów uważa się osoby przebywające na Cyprze w roku podatkowym powyżej 183 dni. Rezydenci płacą podatki osobiste od swoich wszystkich dochodów (kraj i zagranica). Nie-rezydenci płacą podatki wyłącznie od dochodów generowanych na Cyprze. Obowiązuje progresywna stawka podatku PIT (rocznie):

• dochód do - 19,500 EUR - bez podatku,
• od 19,501 do 28.000 EUR - stawka 20%,
• od 28.001 do 36.300 EUR - stawka 25%,
• ponad 36.301 EUR- stawka 30%.

Wszystkie formalności najlepiej zlecić kancelarii prawnej; ich załatwienie może trwać powyżej miesiąca, a koszty z pewnością przekroczą kwotę 1000 EUR.

przeczytaj cały artykuł "Jak założyć spółkę na Cyprze?"

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...