BrandInfo

doradca podatkowy, księgowy. uproszczona księgowość, pełna księgowość, karta płatnika, finanse, prowadzenie działalności


Kto zatem powinien wybrać księgowość uproszczoną, a kto pełną? Księgowość uproszczona to księgowość prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w polskiej walucie 1 200 000 euro. Powyżej tej granicy niezależnie od przychodów obowiązuje prowadzenie ksiąg handlowych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów. Karta podatkowa przeznaczona jest dla niewielkiej grupy przedsiębiorców. Polega na opłacaniu stałej, określonej kwoty, co miesiąc. Wysokość kwoty zależna jest od ilości mieszkańców w miejscu wykonywania działalności, ilości pracowników oraz rodzaju działalności. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą płacenia podatku. Płaci się określoną stawkę podatku zależną tylko od przychodu. Stawki ryczałtu są mniejsze niż podstawowe stawki podatku, jednak minusem jest to, iż płaci się od tego, co, się sprzeda-niezależnie czy się na tym zarobi, czy nie. Książka przychodów i rozchodów polega na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy, jeżeli jest na plus. Przy stracie nic się nie płaci. Podatek jest zależny od opcji i poziomu dochodu, jednak nie jest on płacony, gdy działalność nie przynosi dochodów. Uproszczona księgowość jest prosta i korzystna, jednak udziela informacji jedynie o wysokości podatku, czy poziomu przychodów. Co daje prowadzenie pełnej księgowości? Pełna księgowość to zupełnie inna historia – to rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Pełna księgowość służy nie tylko do obliczenia podatku – choć to również, ale, przede wszystkim, do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Dlatego w pełnej księgowości, używając genialnego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) ewidencjonuje się absolutnie każdy grosz przepływający przez firmę, a ponadto operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.). Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.) co sprawia, że możemy porównywać firmy między sobą – bo wszystkie używają tych samych zasad i co daje nam bezpieczeństwo, że firmy nie będą sobie wymyślać własnych zasad w celu zafałszowania wyników – np. żeby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora. Krótko mówiąc uproszczona księgowość to proste systemy obliczania podatku, a pełna księgowość to skomplikowany system generowania informacji finansowej o firmie. Ta pierwsza mówi nam, ile zarobiliśmy wg ustawodawców i jaki podatek mamy zapłacić, a ta druga nie tylko informuje nas, czy zarobiliśmy, ale gdzie dokładnie są nasze pieniądze.

przeczytaj cały artykuł "Uproszczona czy pełna księgowość?"

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...