BrandInfo

chmura

Chmura obliczeniowa (cloud computing) to unikalne rozwiązanie zapewniające dostęp do potrzebnych zasobów – infrastrukturalnych lub aplikacyjnych – za pośrednictwem sieci Internet. W takim modelu nie ma konieczności fizycznego zakupu sprzętu, bądź oprogramowania. Charakterystyczny jest natomiast model płatności uzależniający wysokość opłat naliczanych najczęściej w cyklach miesięcznych od faktycznie wykorzystanych zasobów. Takie zasady rozliczania kosztów oznaczają uelastycznienie warunków finansowania rozwiązań IT. Nic dziwnego, że usługi tego typu doskonale sprawdzają się w odniesieniu do potrzeb związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem wielkich zbiorów danych.

Obsługa danych w formie usługi

Przeniesienie stale rosnących zasobów informacyjnych do chmury daje możliwość sprawnego ich analizowania bez konieczności faktycznego zakupu niezbędnej infrastruktury. Taka skalowalność kosztowa i funkcjonalna pozwala w dynamiczny sposób dostosowywać dostępne w danym momencie zasoby IT do bieżących potrzeb organizacji. Dodatkowo, w chmurze zbiory danych mogą być obsługiwane w sposób dużo bardziej elastyczny i efektywny. Łatwiejszy staje się przykładowo dostęp do informacji zgromadzonych w zasobach chmurowych.

Należy jednocześnie podkreślić, że zbiory danych w chmurze mogą być w pełni integrowane z lokalną infrastrukturą i bez przeszkód dostępne dla aplikacji działających w firmowych serwerach. Za dodatkową zaletę uznać można fakt, że zbiory danych w chmurze, zwłaszcza publicznej, mogą być łatwo udostępniane użytkownikom niezależnie od ich lokalizacji. Mechanizm ten działa również w kierunku odwrotnym – chmura pozwala łatwo integrować w ramach jednego zbioru danych informacje pochodzące z wielu, rozproszonych źródeł.

Big Data w chmurze

Dążenie do konsolidacji zróżnicowanych danych biznesowych jest też źródłem zjawiska określanego jako „Big Data”. Termin ten, charakteryzuje sytuację, w której organizacje biznesowe oczekują możliwości przetwarzania dużej ilości, zróżnicowanych i często zmieniających się danych – po ich uprzednim zgromadzeniu w ramach lokalnej infrastruktury lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W licznych opracowaniach branżowych terminem „Big Data” określane są zbiory danych o wielkości rzędu kilku petabajtów lub nawet eksabajtów. Specyfika Big Data jest jednak inna  dla każdej organizacji. Ilość informacji, ich zmienność oraz zróżnicowanie typowe dla międzynarodowych korporacji będzie zapewne uznane jako Big Data w firmach średniej wielkości.

Analiza wielkich zbiorów danych jest dziś często tożsama z wykorzystaniem modelu chmury obliczeniowej. Niewiele firm dysponuje dziś własną infrastrukturą zdolną pomieścić i sprawnie przeanalizować dziesiątki terabajtów danych. Jednocześnie chęć analizowania coraz większej ilości dostępnych – zróżnicowanych i pochodzących z wielu źródeł – informacji deklaruje rosnąca liczba przedsiębiorców. Wykorzystanie usług dostępnych w ramach chmury publicznej wydaje się więc rozwiązaniem naturalnym.

Duża skala dla każdego

Kluczowa dla skutecznego realizowania celów biznesowych w warunkach dużej zmienności gospodarczej okazuje się też – dostępna za sprawą infrastruktury chmurowej – skalowalność. Możliwość swobodnego kształtowania ilości dostępnych zasobów, przykładowo obszaru pamięci – a co za tym idzie także kosztów – znajduje zastosowanie chociażby w sytuacji, gdy wolumeny przetwarzanych danych powiększają się stopniowo w określonych cyklach, a następnie są kompresowane lub usuwane. Co ważne, chmura obliczeniowa umożliwia sprawne przetwarzanie dużych zbiorów danych wszystkim firmom niezależnie od ich wielkości.

przeczytaj cały artykuł "Wielkie zbiory danych w chmurze"

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...